وکیل طلاق توافقی در کرج

وکیل طلاق توافقی در کرج ، طلاق چیست؟ طلاق از نظر لغوی به معنای آزادی و رها شدن می باشد. طلاق از نظر قانونی نیز به معنای پایان زندگی زناشویی می باشد. طلاق فقط برای ازدواج های دائم می باشد و در ازدواج های موقت نیازی به جاری شدن خطبه ی طلاق نیست و با به پایان رسیدن مدت زمان صیغه یا بخشیدن مدت زمان باقی مانده توسط مرد پایان می یابد.


طلاق انواع مختلفی دارد، یکی از آن ها نیز طلاق توافقی در کرج می باشد.
طلاق توافقی چیست؟ در طلاق توافقی افراد درباره ی همه ی مسائل مثل مهریه، جهیزیه، نفقه، نگهداری از فرزندان و... با یکدیگر توافق می کنند و به صورت توافقی از یکدیگر جدا می شوند. معمولا هدف همه ی توافق ها طلاق گرفتن به کمک وکیل طلاق توافقی در کرج می باشد. در برخی موارد خانم در ازای جدایی مهریه ی خود را می بخشد یا به صورت کامل آن را دریافت می کند. در زمان طلاق توافقی دادگاه و وکیل طلاق توافقی در کرج با توجه به درآمد و توانایی مالی زوج مهریه را قسط بندی می کند.
زمانی که زوجین تصمیم می گیرند به صورت توافقی جدا شوند دادگاه مخالفتی نمی کند و طبق قوانین طلاق توافقی زوجین را برای اجرای خطبه ی طلاق راهنمایی می کند. اگر طلاق توافقی توسط خود اشخاص انجام شود ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد اما شما می توانید این کار را به وکیل طلاق توافقی در کرج بسپارید و در کوتاه ترین زمان به صورت توافقی از همسر خود جدا شوید.
در گذشته قوانین طلاق توافقی بسیار آسان تر بود اما مدتی است به دلیل افزایش بسیار زیاد طلاق ها قانون گذاران، مقررات سخت گیرانه تری برای طلاق توافقی وضع کرده اند. به همین دلیل افرادی که می خواهند به صورت توافقی از همسر خود جدا شوند بهتر است از وکیل طلاق توافقی در کرج کمک بگیرند.